สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 


บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
 
เลขที่ 10/59,60,61 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่  3  ซอยสุขุมวิท 13(แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110 
 
โทรศัพท์ 0-2168-7935   โทรสาร 0-2168-7380
กลุ่มออกแบบโครงสร้าง สำนักสำรวจและออกแบบ
โทรศัพท์ : 0-2551-5424
โทรสาร : 0-2551-5424

คิวอาร์โค้ด LINE
 

 


Website : http://www.khorngkhaysaphan4.com