สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

โครงการการสำรวจและออกแบบโครงข่ายสะพานปี 2561 กลุ่มที่ 4 

สะพานข้ามลำน้ำมูล ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา