สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

โครงการการสำรวจและออกแบบโครงข่ายสะพานปี 2561 กลุ่มที่ 4 

สะพานข้ามลำชี ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์