สะพานข้ามแม่น้ำบางขาม

 

สถานที่ตั้ง : สะพานข้ามแม่น้ำบางขาม ต.มุจลินท์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ข้อมูลเบื้องต้น : Download