สะพานข้ามลำห้วยบักดาว

 

สถานที่ตั้ง : สะพานข้ามลำห้วยบักดาว บ.ท่าม่วงใหม่ ม.11 - บ.โนนดู่ ต.ท่าม่วง/ดู่นาหนองไผ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ข้อมูลเบื้องต้น : Download