สะพานข้ามแม่น้ำชี

 

สถานที่ตั้ง : สะพานข้ามแม่น้ำชี บ.โคกสำโรง ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์

ข้อมูลเบื้องต้น : Download