สะพานข้ามฝายน้ำล้น

 

สถานที่ตั้ง : สะพานข้ามฝายน้ำล้น บ.โนนเจริญต.โชคเหนือ/ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์

ข้อมูลเบื้องต้น : Download