สะพานข้ามห้วยทับทัน

 

สถานที่ตั้ง : สะพานข้ามห้วยทับทัน บ.หนองหว้า - บ.หนองหมี ต.เมืองจันทร์/กระออม อ.เมืองจันทร์/สำโรงทาบ จ.ศรีสะเกษ/สุรินทร์

ข้อมูลเบื้องต้น : Download