สะพานข้ามลำห้วยร่องขุม

 

สถานที่ตั้ง : สะพานข้ามลำห้วยร่องขุม บ.ทุ่งขุน - บ.โนนสว่าง ต.นาพิน/โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

ข้อมูลเบื้องต้น : Download