สะพานข้ามคลองยาง

 

สถานที่ตั้ง : สะพานข้ามคลองยาง ม.1 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

ข้อมูลเบื้องต้น : Download