สะพานข้ามแม่น้ำมูล

 

สถานที่ตั้ง : สะพานข้ามแม่น้ำมูล ม.7 บ.ดงแกลม ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

ข้อมูลเบื้องต้น : Download