สะพานข้ามห้วยขะยุง

 

สถานที่ตั้ง : สะพานข้ามห้วยขะยุง ม.5 บ.น้ำยืน - ม.6 บ.โนนเปือย ต.เมือง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

ข้อมูลเบื้องต้น : Download