สะพานข้ามลำโดมน้อย

 

สถานที่ตั้ง : สะพานข้ามลำโดมน้อย บ.ดงเปย ม.3,15 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

ข้อมูลเบื้องต้น : Download